Effectief een huis aankopen


Het aankopen van een woning is voor een Register Makelaar-Taxateur een regelmatige bezigheid. Voor u als potentiële koper geldt dit in de meeste gevallen niet. Vaak is het aankopen van een woning voor velen meer een emotionele dan een rationele beslissing. Naar de mening van H+F Makelaars & Taxateurs is het van belang een eerlijk en onafhankelijke voorlichting te ontvangen omtrent de eventuele risico's, die het kopen van een huis met zich meebrengt. 


Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om zelf, dus zonder een eigen makelaar in te schakelen, een huis te kopen, met alle risico's vandien. Die risico's zijn belangrijke argumenten om onder begeleiding van H+F Makelaars & Taxateurs een huis te kopen. Om er een paar te noemen: 

Is de prijs die gevraagd wordt de marktconforme vraagprijs? Worden er in het contract de juiste ontbindende voorwaarden meegenomen? Hoe is de bouwkundige staat van de woning? Is er bodemverontreiniging aanwezig? 

Stuk voor stuk kunnen dit soort problemen een regelrechte miskoop opleveren. Op al deze gebieden kan de deskundige makelaar u gedetailleerd voorlichten om een miskoop helpen te voorkomen! Door onze expertise in te schakelen behoedt u zich voor problemen en voor mogelijke (financiële) uitglijders. 

Wilt u niet rustig en zorgeloos wonen met de deskundige aankoopbegeleiding van H+F Makelaars & Taxateurs?

Aankoopbegeleiding
  • Uw Register Makelaar-Taxateur gaat met u mee de woning bezichtigen.
  • Uitvoerig wordt de woning tot in detail met u bekeken en besproken.
  • Op ons kantoor of bij u thuis adviseert hij u over onder andere de prijsstelling, bouwkundige staat, ligging, oplevering, bestemmingsplan en uiteraard deaankoopstrategie.
  • Uw Register Makelaar-Taxateur brengt het eerste bod over met de daarbij behorende voorwaarden en voert namens u de verdere onderhandelingen.
  • Als er overeenstemming wordt bereikt, wordt de onderhandse koopakte voor u opgemaakt en/ of gecontroleerd voordat de handtekening wordt geplaatst.
  • Gedurende het gehele traject is H+F Makelaars & Taxateurs aanspreekpuntvoor al uw vragen.
  • Uw Register Makelaar-Taxateur controleert de stukken voor de overdracht die worden verstuurd door de notaris.
  • Vóór de overdracht verricht ons kantoor samen met u een laatste inspectie van de woning.
  • H+F Makelaars & Taxateurs is tevens aanwezig bij de eigendomsoverdrachtvan uw woning bij de notaris.