Taxaties


Taxeren is vakwerk 

Een taxatie is een waardering van een pand door een onafhankelijk gecertificeerd Makelaar-Taxateur O.G. RMT die tevens NVM-
beëdigd is. De Makelaar-Taxateur inspecteert het pand en, afhankelijk van het doel van de taxatie, maakt hij een rapport op, dan wel bespreekt hij dit met u. Een taxatie is meer dan een simpele optelsom. Begrippen als de courantheid, bouwkundige staat, marktsituatie en juridische aspecten spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van een taxatiewaarde. 

Gratis waardebepaling 

Voor een waarde-indicatie ten behoeve van een mogelijke verkoop biedt H + F Makelaars & Taxateurs u aan een gratis waardebepaling. Deze waardebepaling wordt mondeling gegeven en toegelicht. Hiervan wordt geen schriftelijk rapport opgemaakt, waardoor er geen kosten aan zijn verbonden. 

De mondelinge waardebepaling is een perfect middel om een indruk te krijgen van de huidige waarde van uw woning of bedrijfspand en van de vastgoedmarktontwikkelingen in de Albrandswaard/Rotterdam en omstreken. 

Verkort taxatierapport 

In sommige gevallen gaat een bank of financiële instelling ook akkoord met een zogenaamde ‘geveltaxatie' . Dit komt vaak voor bij een beperkte hypotheek ten opzichte van het onderpand. Een verkort taxatierapport is hierbij de uitkomst. Voor dit rapport wordt door H + F Makelaars & Taxateurs beperkte kosten berekend.  Uitgebreid taxatierapport 

Vaak heeft u echter een volledig uitgebreid taxatierapport nodig voor bijvoorbeeld de navolgende redenen:
  • een woning kopen
  • uw woning onderhands verkopen
  • in het kader van nalatenschap (successierechten)
  • een hypotheek afsluiten of wijzigen
  • bij echtscheiding
  • meningsverschil over W.O.Z.-beschikking

Zoals u begrijpt is een taxatierapport niet iets wat “even” wordt opgemaakt. Het moet zorgvuldig en deskundig worden uitgevoerd. Wij kennen de markt en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen die in de Albrandswaard/Rotterdam en omstreken (gaan) plaatsvinden. Uw taxatierapport wordt nauwkeurig en gefundeerd uitgewerkt. Binnen 48 uur na de opname van het object wordt het taxatierapport naar u toegestuurd.